dr Janusz Sykut

Absolwent Uniwersytetu Medycznego w Lublinie. Autor publikacji w czasopismach branżowych. Uczestnik licznych krajowych i zagranicznych kursów oraz konferencji naukowych. Zajmuje się również zabiegami Medycyny Estetycznej. Obecnie adiunkt w Katedrze i Zakładzie Protetyki Stomatologicznej Uniwersytetu Medycznego w Lublinie.

W latach 2001-2002 był asystentem w Zakładzie Stomatologii Zachowawczej UM w Lublinie. 2001-2007 asystent w Poradni Chirurgii Stomatologicznej Wojewódzkiej Przychodni Stomatologicznej w Lublinie. 2002-2006 rezydent w trakcie specjalizacji w Katedrze i Zakładzie Protetyki Stomatologicznej z Pracownią Implantologii Stomatologicznej i Pracownią Zaburzeń Czynnościowych Narządu Żucia Uniwersytetu Medycznego w Lublinie. W 2004 uzyskał stopień doktora nauk medycznych. W 2006 uzyskał tytuł specjalisty w dziedzinie Protetyki Stomatologicznej. W 2014 roku ukończył czteroletni Implant Continuum Education Program w Collage of Dentistry New York University. W 2015 uzyskał certyfikat Umiejętności w Dziedzinie Implantologii Stomatologicznej EDI OSIS.

Doktor jest pracownikiem naukowym Uniwersytetu Medycznego w Lublinie

Prywatne zainteresowania: sporty wodne i zimowe, motoryzacja, film.