dr Przemek Kleinrok

Absolwent Uniwersytetu Medycznego w Lublinie. Obecnie wykładowca w Katedrze i Zakładzie Protetyki Stomatologicznej Uniwersytetu Medycznego w Lublinie. W 2014 uzyskał stopień specjalisty w zakresie protetyki stomatologicznej. Autor publikacji w czasopismach branżowych. Uczestnik licznych krajowych i zagranicznych kursów i konferencji naukowych.
W latach 2004-2017 asystent w Katedrze i Zakładzie Protetyki Stomatologicznej z Pracownią Implantologii Stomatologicznej i Pracownią Zaburzeń Czynnościowych Narządu Żucia Uniwersytetu Medycznego w Lublinie. Zajmuje się również zabiegami Medycyny Estetycznej.

Przemek Kleinrok jest pracownikiem naukowym Uniwersytetu Medycznego w Lublinie. Prowadzi zajęcia dla studentów obcojęzycznych.

O Instytucie: „Zakład Protetyki Stomatologicznej został powołany wraz z Instytutem Stomatologii AM w Lublinie w dniu 1 października 1974 roku. W 1985 roku przy Zakładzie powstała Pracownia Zaburzeń Czynnościowych Narządu Żucia. Pracownia ta była na początku jedyną tego typu wyodrębnioną placówką naukową w kraju, zajmującą się leczeniem chorych z bólami twarzy i głowy na tle dysfunkcji układu stomatognatycznego. W momencie powołania Zakład Protetyki Stomatologicznej zatrudniał 5 pracowników naukowo-dydaktycznych. Obecnie w Zakładzie Protetyki Stomatologicznej jest zatrudnionych 23 nauczycieli akademickich (5 adiunktów i 18 asystentów). Pracownicy Katedry i Zakładu Protetyki Stomatologicznej aktywnie działają w Polskim Towarzystwie Stomatologicznym. Kilku pracowników Zakładu wchodzi w skład Zarządu Oddziału PTS w Lublinie. Lekarze pracujący w Zakładzie Protetyki Stomatologicznej prowadzą szkolenia przeddyplomowe i podyplomowe.

Więcej