Protetyka

Przybliżamy zalety oraz opis rozwiązań protetycznych. Szczegóły zabiegów różniące się techniką lub użytym materiałem znajdziecie Państwo w dalszej części opracowania. Lekarz na pierwszej wizycie zaprezentuje wachlarz rozwiązań oraz dobierze odpowiednie do danego przypadku Pacjentki/ Pacjenta. Mając na uwadze Państwa komfort wszystkie opisane niżej zabiegi na zębach żywych są wykonywane w znieczuleniu miejscowym.

Protetyka Cyfrowa / Skaner wewnątrzustny Omnicam – obecnie najlepsze i najnowocześniejsze urządzenie tego typu. Omnicam skanuje w kolorze i nie wymaga użycia pudru. Ten sposób rejestracji pola protetycznego eliminuje błędy związane z pobieraniem tradycyjnego wycisku, takie jak: przeciągnięcie, skurcz mas czy ich nacisk na tkanki. Przy tym jest szybszy i neutralny dla Pacjenta.

Największymi atutami, jakie nam daje skaner wewnątrzustny Omnicam, są:

  • Komfort, jaki zyskuje Pacjent, czyli brak nieprzyjemnych wycisków,
  • Precyzja – nieporównywalna z technologią analogową,
  • Zaoszczędzony czas, który przy cyfrowym procesie jest znacznie krótszy.

Korony protetyczne

Korona protetyczna, zwana potocznie „koronką”, jest idealnym rozwiązaniem dla osób, których zęby są bardzo zniszczone z powodu zaawansowanych zmian próchnicowych, wielu uzupełnień kompozytowych lub uszkodzeń mechanicznych. Korona jest formą nakładki odbudowującej zęba, aby dobrze ją osadzić należy oszlifować ząb, który stanowi dla niej podstawę. Koronę wykonujemy z trwałych materiałów, co sprawia, że ząb jest wzmocniony, a wyglądem nie odbiega od naturalnego zdrowego uzębienia.
Zaletą koron protetycznych wykonywanych w naszym gabinecie jest fakt, że Pacjentki/ Pacjenci błyskawicznie adaptują się do tego typu uzupełnienia protetycznego i szybko odczuwają taki sam komfort ich użytkowania jak w przypadku naturalnego uzębienia.

Zdrowy i piękny uśmiech uzyskasz przechodząc z nami tylko trzy kroki.
1. Krok pierwszy to przeprowadzenie badań diagnostycznych i ustalenie szczegółów leczenia
2. Krok drugi obejmuje oszlifowanie zęba, wykonanie wycisku i korony tymczasowej
3. Ostatki, trzeci krok to przymierzenie nowej korony i jej zacementowanie.

Mosty protetyczne

Most protetyczny można zastosować tylko jeśli wokół miejsca ubytków znajdują się inne zęby potrzebne, by oprzeć na nich całą konstrukcję protetyczną. Most należy do grupy protez stałych, czyli uzupełnień, których Pacjent nie może zdejmować.
Zalety mostu protetyczny można pokrótce opisać w trzech punktach: – brak przemieszczania się zębów, – prawidłowy zgryz, – naturalny wygląd.

Protezy

W przypadku, gdy braki w uzębieniu są bardzo duże i nie ma możliwości wypełnienia ich mostem protetycznym konieczne jest zastosowanie protez ruchomych. Wykonujemy różne typy protez. Protezy na elementach retencyjnych: protezy na zasuwach, protezy na zatrzaskach, protezy na teleskopach oraz:
1. Protezy osiadające – czyli uzupełnienia ruchome oparte na dziąsłach i utrzymujące się w jamie ustnej na specjalnych klamrach (drucikach). Rozwiązanie to nie jest najlepszą dostępną na rynku metodą rozwiązania problemu braków częściowych i bezzębia.
2. Protezy szkieletowe –  w przeciwieństwie do protez osiadających, protezy szkieletowe nie są oparte tylko na dziąsłach, a co za tym idzie, ich używanie nie powoduje przenoszenia sił żucia przez błonę śluzową i kość tylko poprzez własne zęby i ozębną. Są przeznaczone tylko dla Pacjentek/ Pacjentów z częściowym brakiem w uzębieniu.

Szczegółowy wykaz usług protetycznych

Wkład koronowo-korzeniowy / składany
Wkład k-k z włókna szklanego
Korona lana metalowa
Korona lana metalowa z frezowaniem pod protezę szkieletową
Korona akrylanowa (tymczasowa)
Korona lana licowana kompozytem
Korona lana licowana porcelaną
Korona lana licowana porcelaną z frezowaniem pod protezę szkieletową
Korona lana licowana porcelaną na złocie
Korona lana licowana porcelaną na złocie galwanicznym
Zacementowanie korony / zdjęcie korony
Korona teleskopowa
Proteza całkowita górna
Proteza całkowita dolna
Proteza częściowa powyżej 7 zębów
Proteza częściowa 4-6 zębów
Mikroproteza 1-3 zębów
Proteza szkieletowa
Proteza nakładowa
Proteza nakładowa na bazie szkieletu
Podścielenie protezy
Naprawa protez
Modele diagnostyczne
Diagnostyczne nawoskowanie (za punkt)
Zasuwa/zatrzask
Korona teleskopowa
Odbudowa zęba do płaszczyzny zgryzu
Licówka kompozytowa
Licówka porcelanowa
Korona pełnoceramiczna (bez podbudowy – najwyższa estetyka): – w systemie Empress II, – porcelana skaleniowa, – w systemie Procera
Modele diagnostyczne
Diagnostyczne nawoskowanie (za punkt)