Leczenie endodontyczne

Dewitalizacja miazgi

Leczenie endodontyczne, czyli kanałowe jest w większości przypadków powikłaniem nieleczonej próchnicy. Dewitalizacja miazgi to w uproszczeniu  zatrucie zęba, które lekarz wykona w pierwszym etapie leczenia kanałowego.Pacjentce/ Pacjentowi na okres od 7. do 14. dni zostanie założony opatrunek, a pod nim umieścimy specjalną substancję, powodującą kontrolowaną martwicę zęba. Umartwienie miazgi spowoduje ustąpienie istniejących dolegliwości bólowych.

Ekstyrpacja miazgi z komory i jednego kanału oraz chemomechaniczne opracowanie kanału

Lekarz może pominąć etap zatrucia zęba i zakładania opatrunku. Wówczas w leczeniu kanałowym przejdzie od razu na pierwszej wizycie do „ekstrypacji”, czyli oczyszczenia kanału z chorej miazgi. Zabieg jest wykonywany w znieczuleniu. Pacjentce/ Pacjentowi zostaje oczyszczony kanał – opracowany, a później dokładnie i szczelnie wypełniony na stałe specjalnie do tego przeznaczonymi materiałami.

Wypełnienie jednego kanału techniką gorącej gutaperki

Gutaperka to nazwa substancji pochodzenia naturalnego, która po zastygnięciu szczelnie i trwale wypełni kanał korzeniowego. Pacjentka/ Pacjent jest w znieczuleniu miejscowym więc nie odczuwa dolegliwości bólowych.

Dodatkowe czyszczenie kanału/kanałów w przypadku wysięku uniemożliwiającego wypełnienie

Udrożnienie JEDNEGO kanału – zabieg wykonany pod mikroskopem

Usunięcie złamanego narzędzia z kanału – zabieg wykonany pod mikroskopem

Zamknięcie perforacji materiałem MTA