dr Grzegorz Michalczewski

Specjalista Protetyki stomatologicznej. Absolwent Uniwersytetu Medycznego w Lublinie z wynikiem bardzo dobrym. Wykładowca w Katedrze i Zakładzie Chirurgii Stomatologicznej UM w Lublinie. W latach 2009-2017 wykładowca w Zakładzie Protetyki Stomatologicznej. W 2013 roku uzyskał tytuł doktora nauk medycznych z wyróżnieniem. Obecnie w trakcie specjalizacji w dziedzinie Chirurgii Stomatologicznej. Prowadzi szkolenia specjalizacyjne.
Autor ponad 30 publikacji w prasie branżowej. Obszar działalności zawodowej obejmuje rehabilitacje protetyczne i implanto-protetyczne oraz zabiegi z zakresu medycyny estetycznej.

Prywatne zainteresowania: sporty wodne, survival, film