Chirurgia

Konsultacja chirurgiczna, wizyta kontrolna

Ekstrakcja zęba stałego

Ekstrakcja oznacza w potocznym języku „usunięcie zęba”, czyli zabieg przeprowadzany przez stomatologa przy użyciu specjalistycznych narzędzi. Pacjentka/ Pacjent zostaje znieczulony miejscowo, a lekarz usuwa z zębodołu chory ząb. Usunięcie jest ostatecznością, lekarz zawsze będzie szukał sposobów uratowania zęba przed koniecznością ekstrakcji, o czym dokładnie poinformuje pacjenta.

Ekstrakcja zęba stałego z dłutowaniem wewnątrz zębodołowym

Dłutowanie to metoda usuwania zębów przy użyciu specjalnych narzędzi, stosuje się głównie przy zębach mądrości – tzw. ósemkach, oraz zębach pozbawionych części koronowej , w sytuacji braku możliwości użycia kleszczy ekstrakcyjnych. Dotyczy zębów których nie udało się usunąć tradycyjną metodą, np. ze względu na ułamaną koronę zęba, czy pozostawionych lub zakrzewionych korzeni. Zabieg ten przeprowadzany jest w znieczuleniu miejscowym, co oznacza, że jest bezbolesny.

Ekstrakcja zęba stałego z plastyką wyrostka

To zabieg polegający na usunięciu zęba, ale też korektą kości wyrostka zębodołowego. Ma na celu odtworzenie pierwotnego kształtu kości w celu ułatwienia dalszego leczenia protetycznego lub implantologicznego.

Ekstrakcja zęba stałego z separacją korzeni

Ekstrakcja zęba stałego z plastyką połączenia ustno-zatokowego

Połączenie ustno-zatokowe to powikłanie zdarzające się najczęściej w przypadku usuwania zębów górnych trzonowych i przedtrzonowych. Występuje w sytuacji, gdy wierzchołki korzeni oddzielone są od zatoki szczękowej znikomą warstwą tkanki kostnej lub wyłącznie śluzówką.
Tylko niewielki procent ogólnie występujących przypadków tego powikłania nie ulega wyleczeniu samoistnemu, niemniej jednak bardzo ważne jest, by przed usunięciem zęba, zwrócić baczniejszą uwagę na odległość zatoki szczękowej od wierzchołków korzeni oraz szerokość rozstawienia korzeni. Bywa też tak, że ściana zatoki szczękowej ulega zniszczeniu w wyniku przewlekłego zapalenia ozębnej, zapalenia kości albo przewlekłego ropnego zapalenia zatoki szczękowej.  Kiedy otwór łączący zdrową zatokę szczękową z długim oraz wąskim zębodołem jest mały, nie zawsze wymaga to ingerencji chirurgicznej. Jeśli  doszło jednak do powstania szerokiego otworu łączącego zatokę szczękową z jamą ustną poprzez krótki oraz szeroki zębodół, należy uznać, iż do samoistnego wyleczenia nie dojdzie. Takie połączenie należy zamknąć płatem śluzówkowo-okostnowy z zaszyciem zębodołu. W przypadkach, gdy z połączenia ustno-zatokowego wydobywa się ropa lub płyn, należy takiego pacjenta pokierować do laryngologa lub chirurga szczękowo-twarzowego w celu operacyjnego oczyszczenia zatoki. Zabieg ten przeprowadzany jest w znieczuleniu miejscowym, co oznacza, że jest bezbolesny.

Operacyjne usunięcie zęba stałego

Operacyjne usunięcie zęba zatrzymanego

Jest to zabieg bardziej złożony niż zwykła ekstrakcja. Najczęściej dotyczy zębów mądrości – tzw. ósemek. Dotyczy zębów, które ze względu na swoje położenie (np. blokowanie przez inne zęby, nieprawidłowy kierunek wzrostu) pozostały w kości nie będąc widocznymi w jamie ustnej. Zabieg usunięcia zęba zatrzymanego należy starannie zaplanować, np. określić położenie zęba, a jego przeprowadzanie wymaga specjalistycznych i dodatkowych narzędzi oraz dodatkowego czasu. Po przeprowadzeniu dokładnej diagnostyki (tomografia komputerowa, pantomogram) lekarz uzyska dostęp do zatrzymanego zęba poprzez usunięcie pokrywającej go kości w celu jego usunięcia.

Operacyjne odsłonięcie zęba zatrzymanego

Zabieg wykonywany jest w znieczuleniu i polega na określeniu położenia zęba na podstawie diagnostyki radiologicznej, a następnie chirurgicznym odsłonięciu („odnalezieniu go”) i przyklejeniu zamka ortodontycznego. Zabieg dotyczy w większości przypadków kłów. Lekarz zaleci ten zabieg Pacjentce/ Pacjentowi z zaburzeniami wyżynania spowodowanymi nieprawidłowym kierunkiem położenia zęba, zbyt małą szerokością szczęki lub urazem w wieku dziecięcym.

Ekstrakcja zęba mlecznego w znieczuleniu

Założenie szwów

Zdjęcie szwów i założenie opatrunku

Po 6- 10 dniach  następuje zdjęcie szwów. Jest to krótka i bezbolesna wizyta, dająca jednocześnie chirurgowi możliwość kontroli procesu gojenia rany poekstrakcyjnej.

Resekcja szczytu korzenia

Niekiedy Pacjentka/ Pacjent nie mogą mieć wykonanego ponownego zabiegu leczenia kanałowego, ( brak dostępu do kanału korzeniowego zęba , brak jego drożności, dużych rozmiarów zmiany okołowierzchołkowe) . Zabieg resekcji polega na usunięciu istniejącej i niszczącej kość zmiany patologicznej, wielokrotnie połączony ze szczelnym zamknięciem szczytu korzenie od strony jego wierzchołka wraz z regeneracją powstałego ubytku kostnego, zabezpieczając przed ponownym powstaniem stanu zapalnego.
Zabieg oczywiście jest wykonywany w znieczuleniu miejscowym.

Hemisekcja

Zabieg stomatologiczny przeprowadzany w zębach wielokorzeniowych (najczęściej zęby trzonowe) zniszczonych i złamanych, często ze stanem zapalnym. Zabieg polega na separacji i usunięciu w znieczuleniu miejscowym jednego (albo więcej) korzenia zęba wraz z częścią korony zęba, przy pozostawieniu w jamie ustnej pozostałych korzeni.
Usuwany jest korzeń objęty procesem patologicznym, pozostawiony zdrowy korzeń lub korzenie najczęściej wymaga odbudowy protetycznej. Zabieg ten wskazany jest, gdy występują zmiany okołowierzchołkowe przy korzeniach, kiedy leczenie endodontyczne nie jest już możliwe, jak również istnieją problemy periodontologiczne (np. ubytek kości) lub złamanie pionowe zęba lub korzenia.

Wyłuszczenie torbieli zębopochodnej

Torbiel jest ograniczoną jamą wypełniona płynem, a znajduje się w kości pod linią zębów. Przyczyną jej powstania najczęściej są nieprawidłowo leczone endodontycznie zęby. Pacjent może nie odczuwać żadnych objawów powstawania torbieli. Dopiero po latach zaczynają się dolegliwości bólowe lub przypadkiem przy robieniu zdjęcia chorego zęba Lekarz odkrywa torbiel. Jest bardzo poważnym osłabieniem kości i powinna zostać natychmiast usunięta wraz z zębem, który jest przyczyną jej powstania. Są znane przypadku, że duża torbiel spowodowała takie osłabienie kości, że doszło do złamania szczęki.
Zabieg oczywiście jest wykonywany w znieczuleniu miejscowym.

Opatrunek zębodołu po ekstrakcji

Wycięcie kieszonki dziąsłowej

Jest to zabieg mikrochirurgiczny polegający na usunięciu kieszonki dziąsłowej, która w wyniku zmian chorobowych powiększyła się i zalegają w niej resztki pokarmowe i bakterie powodujące stan zapalny. Zabieg wykonujemy w znieczuleniu miejscowym.

Plastyka wędzidełka wargi/ języka/ policzka

Plastykę wędzidełka stosuje się z przyczyn ortodontycznych, estetycznych, fonetycznych bądź protetycznych. Zabieg jest krótki oraz przeprowadzany w znieczuleniu miejscowym, a co za tym idzie bezbolesny i nie powoduje później większych dolegliwości. Zabieg modelowania wędzidełka polega na nacięciu go w odpowiednim miejscu i przytwierdzeniu w odpowiedniej pozycji za pomocą szwów. Szwy są zdejmowane po kilku dniach. Przez cały okres gojenia prosimy Pacjentki i Pacjentów by zachowali należytą higienę jamy ustnej i stosowali się do naszych zaleceń.

Plastyka wyrostka zębodołowego

Zabieg chirurgiczny polegający na nadaniu prawidłowego kształtu wyrostkowi zębodołowemu, w przypadku obecności jego anomalii ( wyrośla kostne, nierówności będące wynikiem obecności przerośniętych struktur anatomicznych bądź efektem nierównego gojenia wyrostka po usunięciu zębów). Najczęściej wykonuje się przed planowanym leczeniem protetycznym. Zabieg oczywiście jest wykonywany w znieczuleniu miejscowym.

Nacięcie ropnia wewnątrzustne

Ropień zębopochodny – proces zapalny toczący się w tkankach okołowierzchołkowych zęba przebija kość dostając się w obszar błony śluzowej w okolicy zęba będącego przyczyną stanu zapalnego. Tworzy się ograniczony zbiornik wypełniony treścią ropną produkowaną przez bakteria ropotwórcze. Lekarz wykonuje nacięcie w celu usunięcia wydzieliny ropnej wraz z przeważającą ilością bakterii, uzyskując bardzo szybkie ustąpienie dolegliwości bólowych i znaczne zmniejszenie stanu zapalnego. Zabieg oczywiście jest wykonywany w znieczuleniu miejscowym.

Nacięcie ropnia zewnątrzustne

Zabieg wykonywany w przypadku znacznych rozmiarów ropnia, kiedy nacięcie wewnątrzustne nie może doprowadzić do całkowitego odbarczenia stanu zapalnego, w wielkość ropnia powoduje przebijanie skóry go pokrywającej.

Plastyka połączenia ustno-zatokowego

Jest to zabieg zamknięcia połączenia występującego między zatoką (jamą powietrzną zagadującą się w kości szczęki) a jamą ustną, które powstało po wyrwaniu (ekstrakcji) zęba trzonowego lub przedtrzonowego w szczęce – najczęściej górnej szóstki. Wykonuje go chirurg stomatolog, a Pacjentka/ Pacjent jest znieczulany miejscowo by nie odczuwać dolegliwości związanych z zabiegiem.

Usunięcie torbieli śluzowej (mucocela)

Stan zapalny lub miejscowy uraz mogą wywołać zatkanie przewodów gruczołów śluzowych. Wówczas na błonie śluzowej jamy ustnej powstaje torebka z wydzieliną gruczołu, którą Lekarz zaleci usunąć. Torbiele te często mają charakter nawracający, a leczenie polega na usunięciu uszkodzonego gruczołu.